SEO OPTIMIZACIJA

UVOD

SEO mere, moraju imati jasno definisan i merljiv cilj!

Da bismo uopšte koristili SEO kao deo marketing strategije i prodajnog procesa, potrebno je da otkrijemo i definišemo potencijal promotivnog kanala koji nazivamo „organske posete putem rezultata Google pretrage“.

Radi definisanja tog potencijala sprovodimo analizu relevantnih fraza i analizu konkurencije. Neophodno je dA prilikom analize, na umu imamo i ciljnu grupu, odnosno, profile konzumenata sadržaja našeg veb sajta, odnosno idealnih kupaca.

Ukoliko se na osnovu analiza otkrije konkretan potencijal za ostvarivanje prodaja putem organskih poseta sajtu, neophodno je osim SEO mera postaviti i odgovarajući sistem merenja rezultata – detaljno definisanje praćenja ponašanja korisnika na sajtu, putem Google Analytics alata
je relevantno rešenje, bez kojeg ne možemo znati da li smo postigli željene SEO rezultate.

UVOD

SEO potencijal ne znači isključivo veliki broj poseta

U pojedinim delatnostima veliki broj mesečnih pretraga na nivou ciljanog tržišta uzimamo kao potencijal koji želimo da dostignemo.

Međutim, postoje i delatnosti, odnosno vrste proizvoda i usluga koje nisu namenjene širokoj
publici ili široka publika nije u skladu sa opisom profila našeg ciljanog kupca.

Zbog toga se mora voditi računa o fokusu na transakcioni potencijal onog sadržaja koji je namenjen ciljnoj grupi. Sve osim toga, moglo bi biti ulaganje novca i drugih resursa u posete od strane nerelevantne publike.

Ukoliko prodajemo usluge ili proizvode, izuzetno visoke cene za tržište na kojem nastupamo, ne oslanjamo se na globalni potencijal koji nose opšte fraze iz naše delatnosti.
I za određivanje tako fokusiranog potencijala, neophodno nam je da analiziramo rezultate ali i ponudu konkurencije.

Šta uopšte obuhvata SEO kao instrument promocije promocije?​

Iako je nekada optimizacija sajtova bila u najvećoj meri zavisna od tehničkih elemenata, sa unapređenjem tehnologija i sam Google je nadograđivao svoje načine merenja i upoređivanja konkurenata u svakoj industriji.

Tako danas imamo algoritam koji osim tehničkih performansi i detalja koji mu pomažu da brže i lakše razume naš sadržaj (tzv. ON-Page elementi) imamo im aspekte koji se odnose na pripadnost poslovnom klasteru (užoj grupi
ponuđača sličnih proizvoda i usluga), zatim na ponašanje posetilaca tokom konzumiranja sadržaja, aktivnosti koje sprovode na sajtu, relevantnost sadržaja u odnosu na upite koji su doneli posete i pored svega – iskustvo, ekspertizu, autoritet i pouzdanost autora sadržaja.

Ovu verziju funkcionisanja Google algoritma kratko nazivamo – EEAT
(akronim “E-E-A-T,” označava – Experience, Expertise, Authoritativeness,
and Trustworthiness.)
Dakle, danas SEO više nije, „podesimo tamo nešto“ i gotovo. SEO je kompleksna igra koja kombinuje tehničku, psihološku i statističku ekspertizu sa jasnim ciljem unapređenja poslovanja u globalu i konkretnim, merljivim rezultatima uticaja na promene metrika moje su postavljenje kao cilj optimizacije. Za neke biznise i forme sajtova to su direktne prodaje, a za
druge su to promene u broju kontakata, odnosno upita za ponudama. Na samom početku saradnje, neophodno je uspostaviti i iskomunicirati ove ciljeve i definisati ključne metrike za merenje uspeha.

Make every second count

tiktok usluge digitalci marketing

Imate pitanja?

Ostavite nam vaše podatke i kontaktiraćemo vas ASAP

Dominiraj i ti digitalom.

Zainteresovani za naše usluge?

Nećemo vam pričati bajke…da će vaš brend voleti SVI.

Ali…

…će se isticati i biti prepoznatljiv…
…biće mnogima dopadljiv!…
…i biće predstavljen pravoj ciljnoj grupi-na pravi način!

Zovni